Test týmových rolí podle M. BELBINA

Společnost OMT group je certifikovaným partnerem pro Testování týmových rolí podle Mereditha Belbina. Přinášíme ucelený popis testování, požadavků na účastníky a průběhu semináře, včetně možností navazujícího programu. Více informací naleznete v popisu týmových rolí dle M.Belbina.

Belbin týmové role