ZIMNÍ TEAMBUILDING NA HORÁCH

Většinu firemních akcí pro naše klienty realizujeme od jara do podzimu, nic ale nebrání jejich uskutečnění v zimních měsících, které nejsou pro teambuildingové akce překážkou, ale naopak výzvou! 
Zima ještě nedorazila k vám do města? Zažijte zimní teambuilding na horách – hřebenové túry, psí spřežení, ledosochání, chůze volným terénem na sněžnicích, vyčištění hlavy na čerstvém horském vzduchu...

zimní teambuildingové aktivity v Krkonoších
zimní teambuilding v Krkonoších
zimní teambuildingové aktivity - sněžnice

VYBRANÉ ZIMNÍ TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY:

Ice Break aktivity slouží k navození vhodné kooperující atmosféry v průběhu kurzu. 

Rýbrcoul - tour Aktivita rozvíjející především strategické a koncepční uvažování týmu, ale také podporuje vzájemnou důvěru a motivaci členů týmu pro vzájemnou spolupráci. Velmi záleží na tom, zda si účastníci správně naplánují a stanoví finální kvótu a postup jako celek, nebo půjdou po jednotlivostech v plnění. Týmy musí v průběhu aktivity reagovat na vzniklé situace a proměnlivé podmínky. Rýbrcoul - tour utvrzuje známé rčení, že tým je jen tak silný jako jeho nejslabší člen.

Čtverce – Týmová strategie vyžadující kvalitní komunikaci, přesný přenos informací, podávání včasné zpětné vazby ostatním kolegům a proaktivní hledání cesty k zefektivnění probíhajících činností. Pro efektivní fungování týmu v rámci této aktivity je nutné jasné stanovení týmových rolí.

Problemsolvings – Série na sebe navazujících úkolů podporující týmovou komunikaci, vzájemnou spolupráci, schopnost rychlého rozhodování, hledání nestandardního řešení a umění ho prosadit. Za důležitý efekt této části kurzu považujeme především možnost vidět se navzájem při řešení velmi rozdílných úkolů a tím se seznámit se svými dovednostmi a schopnostmi a naučit se vzájemně respektovat. 

Všechny teambuildingové aktivity jsou přizpůsobeny pro realizaci na sněhu či v zimním období. Jelikož jsme si vědomi nestálosti povětrnostních podmínek (mlha, husté sněžení, ledovka, …), je vždy v záloze náhradní varianta programu. 

zimní teambuildingové aktivity - sněžné skútry
zimní teambuildingová aktivita - psí spřežení
zimní teambuilding - biatlon

Atraktivitu zimních teambuildingových kurzů doporučujeme zvýšit začleněním zážitkových aktivit:

  • ledosochání
  • jízda se psím spřežením
  • hřebenové tůry
  • chůze volným terénem na sněžnicích
  • skialpinismus
  • snow-kiting
  • biatlon
  • ledolezení
  • jízda na sněžných skútrech

Programy situované v horských oblastech je možné zpestřit nácvikem lavinové záchrany pod vedením členů horské služby.  

UložitUložit

firemní akce v zimě - biatlon
zimní teambuildingová aktivita - ledosochání
zimní teambuildingová aktivita - ledolezení